NARCIS FERRER CÀNOVAS     Arquitecte

L’Alzina 38 At. 3ª.

08024 -- BARCELONA

T.93 213 10 50

narcis.epros@coac.net

www.epros.cat  www.epros.es

 

CONDICIONS DE VENDA

Condicions generals

El preu de venda de cada programa inclou el propi programa, el manual, i un temps inicial de manteniment gratuït.

Preus de venda i manteniment i duració del manteniment gratuït:

PROGRAMA

PVP

Programa

Manteniment

Gratuït

Manten/Anual

Euros

WINGESP (Protecció Software)

360

6 mesos

120

Nº ACTIVACIÓ PROGRAMA (Sense Manteniment)

180

 

 

La Protecció Software permet la utilització del programa en un sol ordinador determinat.

Tarifa de preus d’actualització

Si no hi ha Contracte de Manteniment, el preu de l’actualització de noves versions dels programes es calcula en funció dels anys passats sense aquest Contracte:

                    Preu actualització = P x N

P és el Manteniment/Anual actual de la nova versió i N el nombre d’anys que han passat sense contracte de manteniment, màxim 50% del valor del programa.

Servei a domicili

El servei tècnic a domicili es cobrarà per hores, més el desplaçament. El temps mínim a facturar per sortida serà d’1 hora. Per desplaçament es cobrarà un mínim de 50 Euros.

                    Hora o fracció: 50 Euros.

                    Desplaçament: 0,50 Euros. x Km (Mínim 50 Euros)

Còpies múltiples

EPROS S.L. disposa d’una tarifa especial per aquells usuaris que necessitin disposar de vàries còpies d’un mateix programa. Aquestes còpies estan vinculades a la 1ª còpia i consisteixen en el subministre per EPROS S.L. de la protecció corresponent, no manuals ni suports informàtics.

2ª i successives                  50% valor del programa

No es inclòs l’IVA.

Aquestes condicions anul·len les anteriors.                                                                            Gener  2021