Novetat en tots els REGLAMENTS

 

- L’elecció de les pilotes per jugar el partit correspondrà al jugador situat a la esquerra o a la part superior de manera que les pilotes o bé el seu lloguer aniran al seu càrrec.  Caldrà que l’estat de les pilotes sigui l’adient       ( llegibles i pressió correcta).