EPROS Informàtica

Historia

Amb l'aparició de la informàtica i la seva aplicació i utilització en el despatx de l'arquitecte, Narcis Ferrer, es va interessar molt activament en el seu ús i difusió.

Va ser Secretari de la Comissió d'Informàtica del Col.legi d'Arquitectes anys 1980-1984, ajudant a la creació i intercanvi dels primers programes pels primers ordinadors personals.

Va col-laborar a l’any 1982 en la creació del Departament d’Informàtica de la Cooperativa d’Aquitectes Jordi Capell, mantenint actualment la col.laboració com Arquitecte Assesor.

Va desenvolupar per el COAC, el primer programa de  gestió  i impressió  de documents col-legials, amb càlcul d'honoraris, etz.  el GESTIO93, que ha sigut sustituit molt recentment.

Simultàneament va desenvolupar uns dels primers programes d'Amidaments per a PC's, l'ASPRE, i per la gestió del despatx el GESPRO, amb notable presència entre els arquitectes.

Membre fundador de l’Associació FIE-BDC, per l'intercanvi de dades entre programes d'amidaments i bases de dades de preus de la construcció.

Simultàneament en el camp de l'informàtica ha prestat els seus serveis com distribuidor de programes que sempre s’han distingit pel seu us molt senzill, (fer les mateixes feines, de la mateixa manera, amb un altra eina).

  

Nom

Productor

 

Estructures

EPH, EPA sobre MS-DOS

ARKTEC

Des de el 1989 fins 1991

Estructures

Edificios

TECSING

Des de 1989 fins  2019

Amidaments

ASPRE

EPROS

Des de 1985 fins 2000

Amidaments

Metroplus

ICP

Des de 1998 fins 2010

Assistència al dibuix

DIAGONAL 4

AVEC   (París)

Des de 1986 al 1989

Assistencia al Projecte 2 i 3D

ARCHITRION

Gimeor (Paris)

Des de 1988 al 1998

Gestió despatx

GESPRO

EPROS

Des de 1985

Epros S.L.            c/Alzina 38-40 At.3a            08024 BARCELONA             narcis.epros@coac.net