WinGesp XP v.3.72                                  (Actualitzat el 23 de octubre de 2023)

Gestió del despatx del Professional

* Presentació nova versió

        La nova versió que presentem contempla millores de gestió i reducció de pulsacions

        en moltes accions com es comenta a Ajuda\Historial de versions. 

        El canvi mes important es la possibilitat de exportar Factures Electròniques FacturaE

        Possibilitat d'enviar remeses de cobraments en fitxer adaptat en sistema SEPA,

        vàlid per totes les entitats bancàries.

        Millora en la exportació de llistats de Wingesp a Excel, per comprovacions.

        En els llistats de Minutes/Factures opció de imprimir  NIF o  Venciment.

        Mes facilitat en la entrada de data de cobrament-pagament de Minutes/Factures.

 

Mes informació

* Fàcil d’utilitzar

Intuïtiu i directe. Introduir els cobraments i els pagaments tal com es faria en un llibre de comptabilitat manual.

El programa facilitarà de manera molt FÀCIL els llistats oficials, el control de cobraments i els pagaments pendents, l’arxiu de clients i proveïdors, control de les despeses, i altres.

Les opcions del menú son clares i senzilles, pràcticament no és necessari el manual ni cursos d'aprenentatge, a les poques hores de funcionament se'n treu tot el profit.

* Llibres Oficials

Els llibres, llistats oficials necessaris per Hisenda estan automatitzats. Tots els llibres oficials,

                 Ingressos, Despeses, Inversió,

                 Iva,                                                                                      Models  303 - 390

                 Retencions IRPF, Ingressos a compte IRPF,                Models  110 - 115 - 180 - 190

                 Resum d’operacions mensuals, trimestrals, anuals,    Model    348

                 Rendes atribuïbles a diversos socis d'una entitat.       Model    184

                 Certificats de retenció

TOTS estan contemplats en WinGesp i s’actualitzen segons les modificacions que va realitzant Hisenda.

* Actualitzacions periòdiques

WinGesp disposa de sis mesos de garantia. Durant aquest temps, l’usuari te dret a les actualitzacions, tant per correcció de problemes com de noves funcionalitats, o nous models d’Hisenda. Acabada la garantia gratuïta es por contractar el servei de manteniment anual, que de manera molt econòmica permetrà mantenir el programa com la garantia inicial.

Preus i Condicions de venda

Contracte de Garantia i/o manteniment

* Versió Demostració

Es possible obtenir una versió totalment operativa, limitada a un número d’entrades, en cas d’interessar el programa amb la corresponent llicència, les dades introduïdes es mantenen.

Descarregar Wingesp v: 3.72 Demo

 

Descomprimir el fitxer, en un directori temporal i clicar SETUP.

 

Preguntes i respostes versió 3.XX 

ACTUALITZACIONS

 

* Últimes modificacions realitzades

 

Relació de incidències i millores realitzades a la versió 3.XX. Ultima versió 3.72   (gener 2022)

 

Modificacions Realitzades

 

INTRODUCCIÓ DEL IBAN EN LLOC DE LES C.C.C.

 

SUPORT DE L'ELECCIÓ DEL CRITERI   D'IVA    (DEVENGO O CAIXA)

 

EXPORTACIÓ DE LLISTATS WINGESP A "EXCEL"

 

EXPORTACIÓ DE FACTURA ELECTRÓNICA FACTURA-E

 

`POSIBILITAT DE ENVIAMENT DE RAMESES DE COBRAMENT SISTEMA SEPA

 

* Per usuaris en manteniment vigent

 

Es pot descarregar l'ultima versió de del programa que recull les modificacions relacionades en el document "Modificacions Realitzades"

 

Les actualitzacions no modifiquen els paràmetres de l'usuari, configuració, contrasenyes i empreses d'inici.

 

Per usuaris que disposin d'una versió inferior a la 3.70

Descarregar Wingesp  Act v: 3.72

 

Descomprimir el fitxer, en un directori temporal i clicar SETUP.

 

 


Per descarregar altres fitxers relacionats, prémer les següents opcions:

 

Mswinsck.oxc     0.1 Mb

RegistrarMswinsck.cmd    0.1 Mb

Dcom98.exe      1,3 Mb

Mdac_tyc_sp3.exe      7,5 Mb

Manual versió.2.xx      0,3 Mb

Preguntes i respostes versió 2.xx

Versio 3.30

Versio 3.3005

 

Epros             c/ l'alzina  38 At. 3a            08024 BARCELONA             NARCIS.EPROS@COAC.net